Cantatorium

Een serie tussenzangen voor het gehele kerkelijk jaar ontleend aan het Lectionarium (Romeins Missaal)


Indien niet anders aangegeven voor vierstemmig gemengd koor satb, voorzang, volk en orgel. De meeste werken zijn ook eenstemmig
uit te voeren.

Bestelnr Componist Psalm Titel Gezangen
        voor Liturgie 
Voor de Kersttijd      
Can 104 Fictoor, C. 72 Rechtvaardigheid zal in zijn dagenontbloeien (sab-koor)  
Can 103 Schuurman, A. 80 Breng Gij, o God, in het licht (sab-koor)  
Can 101 Strategier, H. 98 Alle einden der aarde (satb-koor) 98
Can 102 Strategier, H. 98 Alle einden der aarde (ssa of ttb-koor) 98
         
Voor de Veertigdagentijd    
Can 201 Besselink, H. 130 De Heer is steeds barmhartig 130
Can 202 Besselink, H. 130 De Heer is steeds barmhartig (sab-koor) 130
Can 203 Kersters, W. 51 Schep in mij een zuiver hart 51
Can 204 Pirenne, M. 137 Aan de stromen van Babylon (sab-koor)  
         
Voor de Paastijd    
Can 303 Klerk, A. de 104 Zend Gij uw Geest  
Can 302 Raas, J. 118 Alleluja, dit is de dag  
Can 301 Raas, J. 118 Dit is de dag (sa-koor of satb-koor)  
Can 305 Strategier, H. 115 Ik ben de verrijzenis (eenstemmig koor)  
Can 304 Strategier, H. 96 Vrede zij u, halleluja! (eenstemmig koor)  
Can 306 Strategier, H. 122 Vrede zij u, halleluja! (eenstemmig koor)  
Can 307 Wijs, K. de  104 Heer, mijn God, hoe ontzaglijk (sab-koor)  
         
Voor de zondagen door het jaar    
Can 405 Bartelink, B. 119 Een lamp voor mijn voet (eenstemmig koor)  
Can 404 Bartelink, B. 119 Een lamp voor mijn voet (sb-koor) 119
Can 405 Bartelink, B. 15 Wie oprecht is (sab-koor)  
Can 419 Besselink, H. 126 Groot heeft de Heer gehandeld (sab of satb-koor)  
Can 406 Besselink, H. 89 Wat de Heer genadig verleende 89
Can 413 Besselink, H. 24 Wie mag dan bestijgen  
Can 414 Besselink, J. 33 Uw genade Heer (sab-koor) 33
Can 420 Cox, A. 103 Loof mijn ziel, de Heer  
Can 401 Huijbers, B. Job 19 Ik geloof dat mijn Verlosser leeft (ssa of ttb-koor)  
Cam 422 Klerk, A. de 116 Genadig de Heer en rechtvaardig (sab-koor)  
Can 421 Maessen, A. 131 Bewaar mij bij U, Heer (sab-koor)  
Can 418 Oomen, A. 150 Alles wat adem heeft 150
Can 424 Pirenne, M. 34 Die roepen in nood (sab-koor)  
Can 402 Pirenne, M. 92 Heerlijk is het te loven de Heer  
Can 417 Putt, Fl. v.d. 128 Gelukkig al wie de Heer vreest (sab-koor) 128
Can 412 Strategier, H. 145 De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 145
Can 428 Strategier, H. 46 God is ons een toevlucht (sab-koor)  
Can 423 Strategier, H. 71 Gij zijt mijn beschermer (sab-koor)  
Can 411 Strategier, H. 25 Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen  
Can 408 Strategier, H. 31 Wees mij Heer, tot een onneembare rots  
Can 427 Stuifbergen, H. 19 Uw woorden , Heer, zijn geest en leven  
Can 410 Toebosch, L. 25 Op U, mijn God, is mijn vertrouwen (sab)  
Can 429 Valk, T. v.d. 74 Gij zijt van oudsher onze koning  
Can 403 Valkestijn, J. 146 Looft mijn ziel de Heer (sab-koor)  
Can 409 Valkestijn, J. 66 Steekt Gods loftrompet  
Can 426 Vogel, W. 1 Gelukkig de man 1
Can 415 Vogel, W. 63 God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (sab-koor) 63
Can 416 Vogel, W. 138 Loven wil ik U met heel mijn hart (sab-koor)  
Can 407 Wolfs, H. 67 God, wees ons barmhartig (sab-koor) 67Muziekuitgeverij Annie Bank b.v.
Postbus 347, 1180 AH Amstelveen, Nederland Besteladres sales@anniebank.nl