Gezangen voor Liturgie

Klik hier om direct naar de leverbare orgelbegeleidingen te gaan.

Om een inzicht te krijgen in het ontstaan van de bundel en orgelbegeleidingen is onderstaand interessant.

Begeleidingen van de Nederlandstalige gezangen is in de Rooms-Katholieke kerk altijd een moeilijke zaak vanwege het ontbreken van een echte standaard. Of we met het ontbreken van een standaard nu wel of niet gelukkig zijn, doet in het kader van dit artikel niet ter zake.

Met komst van de Nederlandse taal in de kerk verschenen de zondagsmissaaltjes De Zondagsmis (uitgave Berne Heeswijk) en De Bron van Christelijke Geest (uitgave Gooi en Sticht) die voor elke zondag werden en worden gemaakt met elk een eigen inhoud. Een paar jaar later verschenen de eerste bundels als de Randstadbundel, Petrus en Paulusbundel en Zingt voor de Heer om er een paar te noemen. Deze versnippering was er de oorzaak van dat de uitgevers geen mogelijkheid zagen om, vanwege te kleine oplage per project, een orgelbegeleidingsbundel uit te brengen. Deze zouden onbetaalbaar worden!

In Amsterdam ontstond al in een heel vroeg stadium de Werkgroep voor Volkstaalliturgie (Huijbers, Oosterhuis c.s.) en van een heleboel gezangen die daar geboren werden verschenen meestal begeleidingen, al dan niet in bundelingen en koorzettingen. Later is veel van dit materiaal in een paar grote bundels door Gooi & Sticht opnieuw gebundeld.

Bij Annie Bank verscheen de serie Zang en Tegenzang. Van bekende liederen verschenen een twee-, drie- en vierstemmige zettingen (gelijke stemmen of gemengd koor), een orgelbegeleiding en een voorspel voor orgel.

De ontwikkelingen gingen verder in projecten als Abdijboek en Wisselende Gezangen voor het Liturgisch Jaar (WG). Het Abdijboek was eigenlijk bestemd voor de kloosters en voor de samenstelling van de WG werden nieuwe werken geschreven en er werd geput uit het Abdijboek. Deze beide projecten waren voor éénstemmig zang en bij de WG verscheen een compleet orgelbegeleidingsboek in afleveringen. Later is een zgn. Verkorte Uitgave verschenen van de WG met gezangen voor 13 vieringen voor door het jaar.

Nagenoeg gelijktijdig werd ook gewerkt aan de serie Cantatorium. Nieuw geschreven meerstemmige gezangen voor volkszang, voorzang, koor en orgel. Orgelbegeleidingen per compositie was dus voorhanden.

Voor de samenstelling van het project U zoekt mijn hart (uitgave Gooi en Sticht: www.gooiensticht.nl) werd weer geput uit o.a. de WG en Cantatorium.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er van bijna alle liederen wel eens een orgelbegeleiding is geschreven en uitgegeven, maar deze zijn in verschillende projecten opgenomen.

Voor de samenstelling van de bundel Gezangen voor Liturgie is geput uit alle beschikbare bronnen vanaf het eerste begin tot midden jaren 90. Voor een begeleidingsbundel bestaat nog steeds het probleem veroorzaakt door de versnippering. Er kan maar moeilijk een oplage van gerealiseerd worden en ondanks de huidige ontwikkelingen met computers enz. zijn er toch een aantal basiskosten die terugverdiend moeten worden en het is nog maar de vraag of dat kan.

De tijd heeft niet stil gestaan en in 2010 verscheen de eerste gedeeltelijke begeleidingsbundel bij Annie Bank Edition en in november 2011 verschijnen begeleidingen van de liederen GvL 401 - 659.

 

Bij Muziekuitgeverij Annie Bank zijn de serie Cantatorium en de Wisselende Gezangen voor het Liturgisch Jaar verschenen. Nagenoeg alle werken die zijn verschenen in de serie Cantatorium zijn nog leverbaar. De complete uitgave van WG is helemaal uitverkocht, maar als een gezang in de Bron van Christelijke Geest of in De Zondagsmis wordt opgenomen, dan levert de uitgever met enige regelmaat voor een paar euro een legale kopie van een gezang.

 

Bestelformulier voor GvL-orgelbegeleidingen


GvL 96, 113 (met alleen 1e refr.), 145, 563

Mis van Dankzegging

met éénstemmige gezangen voor cantor (koor), volk en orgel.

Composities van Herman Strategier, Floris van der Putt, Frits Mehrtens, leden van de IWVL en anderen.

Klik hier om te bestellen
prijs partituur EUR 7,85 (zonder pedaal); koorpartituur EUR 2,80

Acclamaties uit de psalmen

opgenomen na de 150 psalmen

Deze acclamaties zijn de refreinen van de psalmen die verschenen zijn in de serie Engelse psalmen met Nederlandse tekst en in de serie Cantatorium. In deze bundeling zijn alle refreinen uit de eerstgenoemde serie en de drie uit de serie Cantatorium opgenomen. Met dit bundeltje kunt u, op één acclamatie na, alle Acclamaties uit de psalmen begeleiden.

Klik hier om te bestellen
prijs EUR 11,00 (zonder pedaal)

GvL 225, 235, 295, 335

Missa ad modum gregorianum van Ignace de Sutter

orgelbegeleiding geschreven door Edward Stam

Klik hier om te bestellen
prijs EUR 4,40 (zonder pedaal)

GvL 241 t/m 258 en 263

In GvL zijn als Hallelujah-antifonen veel acclamaties uit de Wisselende Gezangen voor het Liturgisch Jaar (zie boven) opgenomen. Deze bundel is een ongewijzigde herdruk van die acclamaties (WG 501-544). Klik hier voor het voorwoord en de inhoudsopgave.

In deze bundel vindt u de begeleiding van bijna alle Hallelujah-antifonen uit GvL (GvL 241 t/m GvL 258 en GvL 263). Ook in de Zondagsmis (Heeswijk) en de Bron van Christelijke Geest (Gooi & Sticht) worden deze antifonen regelmatig gebruikt.

Klik hier om te bestellen
prijs EUR 14,65 (zonder pedaal)

GvL 401 - 659

In de loop der jaren is tussen de samenstellers van GvL, Gooi & Sticht en Annie Bank Edition wel regelmatig contact geweest over een begeleidingsbundel van GvL. Er zijn nu begeleidingen gemaakt in opdracht van Stichting Liedboek en die zijn afgestemd op de gemiddelde amateurorganist. In november 2011 verschijnen de begeleidingen van de liederen GvL 401 - 659.

 
Deze bundel kunt u bestellen bij bijvoorbeeld www.bol.com

Gregoriaans orgelbegeleidingen

Achterin Gezangen voor Liturgie staan ook gregoriaanse gezangen. Klik hier voor meer informatie over die begeleidingen.

Ja, stuur mij voor rekening wat ik hierboven heb aangegeven en ik betaal na ontvangst.

Kijk voor u muziek bestelt ook even bij Muziek bestellen en wat er bij komt kijken.

M/V Voorletters Naam
    Straat en huisnummer
   
  Postcode Woonplaats
 
    Land
   
Uw klantnummer bij Annie Bank Edition
E-mail
Eventueel aanvullende informatie:

 

Wijzigingen voorbehouden.