Recensie uit:
de Orgelvriend
Maandblad voor orgelliefhebbers
jrg. 44 nr. 12 - december 2002